VIDEO: Moradores de Maizal (Valverde) protestan contra eliminación “policías acostados” en autopista Duarte

Please follow and like us: